BT21 Official Backpack (Balô BT21)

1,799,000₫
BTS / BT21

- Hàng limited nên có thể hết bất cứ lúc nào
- Cọc trước 1tr, số còn lại chấp nhận COD khi nhận hàng